Träning

Mental träning eller träning för att uppnå mål och övervinna hinder är en bransch i snabb expansion. Metoder och angreppsätt kan variera samma sak med de tekniker som används. Begreppet coach brukar ofta användas i de här sammanhangen. Och coacher finns en del att välja mellan, nlp coaching är en metod. Om det är bättre eller sämre än andra är upp det den som använder tjänsten att fundera över. Men om personen som coacher har funnits ett tag i branschen är dte i alla fall ett tecken på att verksamheten inte är helt fel i alla fall.

Comments are closed.