Månad: september 2017

Att sitta

på en stol kan tyckas vara enkelt, vilket det också är. Men lite beroende på var man skall sitta så har valet av stolar en viss betydelse. I hemmet går det alltid att variera sig var man vill sitta. I offentliga miljöer får man ta det som finns att tillgå. Och där kan det skilja […]