Höst

och det med stormsteg, efter en ovanligt varm sommar kommer nu en höst som är kallare och kommer tidigare än normalt. Det man fruktar är att det kanske förebådar en ovanligt kall vinter. Och då uppstår genast en del problem när det gäller en del mindre saker som valet av kläder. Dvs om man har för avsikt att förnya sin garderob, skall man satsa på kläder för en rekordkall vinter eller kläder som är tänkt för en normal vinter. Inte den största problemställningen men nog för att ge en del kortsiktiga huvudbry.

Comments are closed.