Delat ansvar

Om man väljer att bygga hus med totalentreprenad så betyder det att man låter en hustillverkare ta hand om hela jobbet och projektledningen av bygget. Det finns många hustillverkare som inte jobbar på något annat sätt, men om man vill vara med och själv välja byggherre så ska man vända sig till en husleverantör som jobbar med delad entreprenad. Det här kräver mer planering och mer jobb men många upplever att delad entreprenad är den bästa metoden att bygga hus med.
Totalentreprenad från en hustillverkare betyder att husleverantören tar hand om all projektledning och ser till att alla avtal är redo och justerade innan jobbet kommer igång. Problem kan uppstå om man beställer ett nyckelfärdigt hus med totalentreprenad och det där med avtal inte fungerar som det ska. Om man upplever att det finns en risk för att man kan missa viktiga avtal och plötsligt stå med en utebliven leverans så kan man anställa sin egen projektledare för att bygga hus.
Det är viktigt att inse att delad entreprenad fortfarande innebär att det måste finnas en professionell projektledare. Man ska inte ta på sig den här rollen själv i tron om att det är enkelt och snabbt att bygga ett nyckelfärdigt hus. Då man jobbar med flera olika parter, som hustillverkare och snickare, så måste man se till att någon har samordningsansvar. En professionell husleverantör kan ta hand om detta, men man får mer insyn då man anställer sin egen byggherre eller själv ser till att dra i alla trådar. Så länge det finns en projektledare som man litar på så blir det ett nöje att bygga hus!

Comments are closed.