Barn

Barn och därmed önskan, viljan och förmågan att bli gravid är drömmen för det flesta par förr eller senare. I de allra flesta fall så brukar det gå bra. Men inte alltid, fertiliteten kan vara lite vikande hos en i paret. Ofta utgår man ifrån att det är kvinnan som inte kan bli gravid. Men vanligt är att det är mannen som inte har tillräckligt dugliga spermier om man uttrycker det så. Synen att det är kvinnan som har problem att bli gravid ligger nog i en mer traditionell syn på män och kvinnor. Där mannen skall vara den starka och felfria i förhållande till kvinnan. En rätt så gammal syn som nu mera lite smått har börjat förändras.

Comments are closed.