Månad: februari 2010

Data

Applikationsdrift, ett ord som inte säger så mycket om man inte vet vad det innebär. Men egentligen är det så märkvärdigt. Helt enkelt att lämna över en del av företagets drift av servrar till någon form av hosting, som ibland även kallas för serverhotell. Med andra ord helt enkelt bara en överflyttning av data från […]

Finns

det något som är gratis egentligen. Alla olika typer av erbjudanden om det man få gratis skall man ta med en liten nypa salt. Det finns egentligen ingen anledning för en någon att skänka bort något utan att ha en tanke med det hela.  T.o.m så enkla erbjudanden som att får gratis bilder har en […]