Månad: april 2011

Utbildning

Utbildning och skola ett inte helt lätt kapitel i tillvaron och politiken. Målsättningen tycks vara hos samtliga politiker att så många som möjligt skall genomgå utbildning och det även på högre nivåer än gymnasiet. Förutsättningar är dock lite olika hos individer, miljön och uppväxten spelar en stor roll i förmågan att kunna ta till sig […]

Sänkning

En riktigt ordentlig skattesänkning kan man se fram mot till årsskiftet som kommer nu. För de som arbetar skall det kanske tilläggas. En inkomsttagare som tjänar runt 300.000 per år kan se fram mot en total skattesänkning på 26.000 kronor per år när man räknar med alla jobbskatteavdragen. De som står utanför arbetsmarknaden på något […]