Lägga ned

Det behöver inte vara svårt att lägga ner bolag och det finns en del hjälp att få för den som står inför tanken. Till att börja med är det ett stort beslut som kräver en hel del tanke innan det sätts i verket, att ge beslutet tid är det första steget och därefter ifall det skall till ett avslut så är det dags att se över processen.

Det finns flera sätt för ett aktiebolag att upphöra, men i de fall som det handlar om att frivilligt likvidera bolaget så som det kallas kan man skilja på de två vanligaste.

Antingen gör man det själv, det finns gott om information hos Bolagsverket och har man tiden att föra dialog med samma verk över en period om kanske sju åtta månader med tillhörande pappersarbete så är det troligen billigare än det andra alternativet, nämligen att anlita någon sorts bolagsservice som specialiserat sig på att avveckla företag.

Att anlita en bolagsservice på det sättet ska i de fall bokföring med tillhörande dokumentation är i ordning gå mycket fort, det behöver knappt ta ens en dag, och sedan är det klart. Ett snabbt och smidigt avslut där bolagsservicen sedan sköter all kommunikation med Bolagsverket och all pappershantering och det blir ett definitivt ekonomiskt avslut i samband härmed vilket kan vara väldigt positivt för den som vill gå vidare mot andra projekt.

Comments are closed.