Utbildning

Utbildning och skola ett inte helt lätt kapitel i tillvaron och politiken. Målsättningen tycks vara hos samtliga politiker att så många som möjligt skall genomgå utbildning och det även på högre nivåer än gymnasiet. Förutsättningar är dock lite olika hos individer, miljön och uppväxten spelar en stor roll i förmågan att kunna ta till sig kunskap på ett adekvat sätt.  Dessutom tillkommer där hinder i form av svårigheter att tillgodogöra sig kunskapsinhämtning som dyslexi, som förvisso går att träna bort mer eller mindre. Men utbildningsväsendet är inte alltid förberett att möta alla utmaningar som ställs för att så många som möjligt skall kunna tillgodogöra sig en utbildning. Och har knappast varit det tidigare om åren heller.

Comments are closed.